נוירופידבק הצגה של סנסור זרימת הדם למוח Hemoencephalograph

לקראת הגעתו של Dr. Hershel Toomim  לישראל אני מציג כאן אינפורמציה על הסנסור ועל הדרך בו מתרגלים עימו. הסרט הראשון יציג כיצד אני שולט בזרימת הדם באונה הפרונטאלית. הסרט השני יסביר את מבנה הסנסור שימו לב לדרך בה אני מבצע את השליטה בזרימת הדם ול"עמדה" (פוזה) אליה אני נכנס כדי להגיע למצב השליטה המירבית