תרגול קצב הנשימה – ללא סנסור ביופידבק

רקע והקדמה קצרה לפעולת הנשימה יש מעמד מיוחד בטיפול בביופידבק. פעולת הנשימה הינה מדד המשקף את מצב מערכת העצבים מחד, ומהווה אמצעי ישיר להשפעה על מערכת העצבים מאידך. פעולת הנשימה נתונה הן לפיקוח אוטונומי והן לוויסות רצוני. מטרת התרגול היא לפַתֵחַ אצל הנבדק מודעות לדפוס הנשימה, לקצבהּ וליחס בין שאיפה לנשיפה. מטרת הטיפול היא לעודד [...]