הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה: HRV

   מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן  הפרק הדן ברקע התיאורטי והמעשי לשימוש במשוב חוזר של תדר תהודה של קצב הלב (HRV) שנכתב על ידי ריצ'רד גרוויץ ופול להרר ((Richard N. Gervitz, Paul Lehrer. In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide   Resonant Frequency Heart Rate Biofeedback from Dr. ARNON ROLNICK