הגדרת מצב לחץ – והקשרו לביופידבק

לזרוס, אחד מחוקרי הלחץ המובילים מגדיר לחץ כדלהלן:  "מצב אשר בו הדרישות הנתפסות הןמעבר למשאבים (הנתפסים) של האדם, ואי העמידה בדרישות עלולה לגרום לו לנזק. המצגת המקשרת מצבי הלחץ לתחום הביופידבק ( המצגת נבנתה על ידי יובל עודד שנעזר בהרצאות של כמה מומחים נוספים מהארץ ומחו"ל) לחץ וביופידבק View more Microsoft Word documents from Helik [...]