נסיון להבין מגמות בתחום הפסיכותרפיה באמצעות Google insight for search

כפסיכולוג אני מנסה להכיר את הספרות הקלאסית בתחום הפסיכותרפיה, וגם את המחקר העדכני ביותר בתחום. אני ער לעובדה כי קיימת סכנה כי הפסיכולוג יכיר היטב את הידע בתחום אבל יהיה מנותק ממה מעסיק את הציבור הרחב בהקשר הטיפולי. כך למשל  האם אנשים כעת מבקשים כעת יותר פסיכותרפיה מסוג אחד או מסוג שני? כיצד נדע זאת? [...]