חמש עקרונות לנשימה נכונה

נשימות בטן במקום נשימות חזה נסה להכניס את האוויר לאזור הבטן, הכנסת האוויר לבטן מאפשרת הגדלת נפח האוויר הנכנס. נשום דרך הנחירים הכנסת האוויר לנחירים מאפשרת לו להתנקות ולהתחמם לפני הכנסתו לריאות דבר המאפשר נשימה טובה יותר. הארך את שלב הוצאת האוויר נסה להאריך את שלב הוצאת האוויר, דבר זה מאפשר הפעלה טובה יותר של [...]