מבוא להפרעות אישיות

הרצאת המבוא של ציפי וארנון רולניק בקורס הפרעות אישיות Personality Disorder Part 1 from Dr. ARNON ROLNICK