ביופידבק הגדרה

הגדרתו של הביופידבק משתנה בהתאם לתפיסת העולם של החוקר-המטפל ההגדרה הקצרה (והפחות מדוייקת) אומרת כך: "שיטה המלמדת את האדם להכיר ולשלוט   בתגובות פסיכופיזיולוגיות שלו, באמצעות חיישנים הקולטים שינויים פיסיולוגיים המתורגמים לתצוגה חזותית וקולית ממוחשבת" ההגדרה של Nancy and Mark Schwartz מהמהדורה האחרונה של הספר biofeedback בעריכת Mark Schwartz היא מרובת אלמנטים ומוצגת כאן בשלבים     בספר [...]