בסרטון מסבירים אלה וארנון כיצד העבודה של מטפל ומטופל מול מסך משותף – מסך הביופידבק – מסייע ליצירת ברית טיפולית באמצעות Joint Attention.

כחלק מהדיון, עולה למשל, התופעה "הצבעה על" אצל תינוקות רכים. למעשה, ניתן לומר כי אחת מצורות התקשורת הראשוניות של התינוק הינה יצירת Joint Attention עם הדמות המטפלת דרך הצבעה על אובייקט מסוים והסבת תשומת הלב המשותפת אל אותו אובייקט.

עבודה זו מבוססת על ההנחה כי מרכיב טיפולי זה מקל על ההיכרות הראשונית, כאשר מסך הביופידבק מייצר מעין "הזמנה לקשר" עבור המטופל ועבור המטפל בחדר הטיפולים.