מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק.  (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

הפרק חולק ל-8 חלקים וזה הפרק השני מתוך השמונה. פרק זה מציג את הרקע התיאורטי של טכניקות מדידה המבוססות על הפעילות החשמלית המעורבת בכיווץ שרירים, טמפרטורת העור ומדידה פוטו חשמלית של האצבע כאינדיקציה להיצרות כלי דם, ומוליכות חשמלית של העור. כן עוסק  פרק זה בהבדלים בין החפצה למדידה ישירה.

Biofeedback 2 Measurs

View SlideShare document or Upload your own.