מאת ד"ר יוסי אנרייך וד"ר ארנון רולניק (2021)

 

התערבות ביופידבק שואבת מגישות ריפוי מגוונות: רפואת גוף-נפש, פסיכולוגיה התנהגותית, פסיכולוגיית ספורט, פסיכולוגיה ניסויית, תרגול בהתבוננות עצמית ועוד. מכולן, הגישה המובילה היא פסיכולוגיה התנהגותית, וכפועל יוצא ממנה משתמשים במכשור ביופידבק ככלי ליצירת התניות. בהשפעת הפסיכולוגיה הניסויית, מכשור הביופידבק משמש להשגת מודעות שאיננה קודמת לשינוי בהכרח. מאמר זה מנסה לאפיין תחילה את ההבדלים בין התניות ולימוד, ולהציע פורמט טיפול המעודד למידה לאחר מכן.

קישור למאמר המלא באנגלית:

https://meridian.allenpress.com/biofeedback/article-abstract/49/4/95/475845/Training-in-the-Gap-Between-Conditioning-and