הדף שמוצג כאן לקוח מד"ר אברהם בנימין ז"ל, פסיכוטרפיסט ומורה.  בנימין כתב ספר בשם "הראיון המסייע" הפרק שכאן נלקח מספר זה. הפרק נסרק ועולה לכן באיטיות. אנא סבלנותכם