מובא כאן חלק ראשון של הרצאה שניתנה בקורס שלב א של האגודה הישראלית לפסיכופיזיולוגיה יישומית ולמשוב ביולוגי.

ההרצאה מסבירה את הרציונאל הבסיסי לשלוב ביופידבק בפסיכותרפיה, וגם מגדירה מספר עקרונות שמייחדים את האוריינטאציה הטיפולית של טיפול פסיכופיזיולוגי.