לימוד שיטות רגיעה וויסות עצמי (מפגשים 4-10)האתגר של המטפל בשלב זה ליצור תנאי סבלנות אצלו ואצל המטופל על מנת לאפשר למטופל לימוד הטכניקות השונות ותרגולם. זהו שלב שעשוי להראות טכני ומשעמם, ויש מקום ליצירתיות מחד וקונסיטנטיות מאידך. מוצע שלכל אחת מהטכניקות שילמדו (נשימה, PMR, עבודה בדמיון וכו) יוקדשו לפחות שתי פגישות בשלבים הבאים: 

א. יצירת האמונה בטכניקה: ניתן לסייע בכך עלי ידי שנספק למטופל רקע מקיף על הרציונאל המדעי לשמוש בטכניקה 

ב. הדגמת האפקטיביות של הטכניקה בשנוי התגובות הפיזיולוגיות—זאת על ידי הדגמה עם המכשור. 

ג. פיתוח מודעות המטופל לדרך בה הוא התנהג לפני בצוע הטכניקה. למשל בדיקת צורת הנשימה קצב הנשימה שלו לפני למוד הטכניקה. 

ד. בשלב הבא המטפל מחלק את הטכניקה לתת פרקים ומתרגל כל תת פרק בנפרד 

ה. לאח“כ מתבקש המטופל לבצע את כל חלקי הטכניקה תוך כדי נסיון לתרגול ארוך וכניסה לרגיעה 

. מומלץ להפעיל בחלק זה את קונצפט ”חדר הכושר“ כלומר  תרגול שיש בו אלמנט של שיפור הדרגתי בסקלה כלשהי