שלב הדיאלוג הראשוני עם עם המכשיר:שלב זה הוא שלב בינים בין שלב האינטייק לשלב לימוד טכניקות הרגיעה. זהו הרגע בו המטופל מנסה בכוחות עצמו להשפיע על המדידות הפסכופיזיולוגיות. הוא מתבקש לנסות בדרכיו הוא להעלות או להוריד את המדדים השונים (בד"כ בשלב זה מדד המוליכות החשמלית של העור).המטופל בד"כ איננו יודע כיצד לעשות זאת, ובכל זאת הוא מתנסה בדרכים התנהגותיות, פיזיולוגיות, ומחשבתיות שונות להשפיע על מהלך הגרף.  מטפלים רבים נוהגים בשוגג לדלג על שלב זה וללמד את המטופל כיצד לשלוט בגרף – מבלי לתת לו להתנסות בכוחות עצמו. גישה זו היא מוטעית בשל שתי סיבות: א) היא לא מאפשרת למטופל לגלות בכוחות עצמו את שיטות הרגיעה המתאימות לו ב) היא לא מאפשרת למטפל להכיר את האסטרטגיות שבהן ניסה המטופל עד כה להרגיע את עצמו.יש לזכור כי הביופידבק צמח בעצם מגישה התנהגותית המבוססת על ניסוי וטעיה, וקימים נבדקים שילמדו טוב יותר את השליטה על הגרפים באמצעות התנסויות חוזרות – עד שהן מוצאים כיצד להשפיע על המדדים השונים