מובאת לעיונכם הרצאתו של ארנון רולניק בנושא שימוש בHRV בטיפול זוגי. ההרצאה מבוססת על סמינר של חברת HeartMath ומציעה פרוטוקול טיפולי לפי שלבים. הסרטון כולל מידע על חיישן emWave ועל העבודה עימו במהלך הפגישה הטיפולית בארבעה שלבים עיקריים.

עבודה זו מבוססת על הטענה שנבדקה ואוששה במחקר בתחום, כי מערכת עצבים רגישה מנבאת יציבות ואושר של זוגות, לעומת עוררות פיזיולוגית מפוזרת ( Diffused Physiological Arousal), מנבאת סכנה לשלמות הזוגיות. לכן, מטרת העל של השיטה המוצעת הינה השגת יכולת הרגעה עצמית עבור כל אחד מבני הזוג.