מצגת זו מתארת את האיפיונים של מספר הפרעות אישיות שכיחות כפי שתוארו בספרם של בק ופרימן משנת 1990 המצגת מתארת את האמונות הבסיסיות של הפרעות אישיות שונות כפי שהם מופיעות באמונות כלפי העצמי, כלפי הזולת וכלפי העולם.