עקרונות מנחים למטפל משוב ביולוגי 1. העיקרון הראשון המאפיין את הטיפול שלנו הוא כמובן עיקרון אחדות הגוף והנפש. מטפל שלמד משוב ביולוגי ינסה להבין כל בעיה בה הוא עוסק תוך כדי שקלול המרכיבים הגופנים והנפשים של הבעיה 2. העיקרון השני שמשמש אותנו בטיפול הוא החיפוש אחרי הטמפרמנט הבסיסי. אני מחפשים שני מרכיבים בסיסים: –א) מידת הריאקטיביות הפסיכופיזיולוגית (כלומר עד כמה המטופל נוטה להגיב בעוצמה על איום) –ב) מידת האדאפטאביליות המידה בה הפרט מצליח לווסת את תגובתו ולהחזיר את גופו למצב מאוזן.מטפל הביופידבק, אם כן, קשוב לשני ממדים אלו גם אם איננו מודד אותם בפועל, יתר על כן חלק מתפקידו הוא לאפשר למטופל להיות מודע לטמפרמנט זה שלו לקבל את הריאקטיבית מחד ולטפח את האדפטביליות מאידך.  3. העיקרון השלישי שמלווה את מטפל הביופידבק גם אם אינו משתמש בציוד בכל פגישה הוא עיקרון השותפות המלאה של המטופל בהבנת הטיפול. בניגוד לגישה רפואית ופסיכולוגית מסורתית ה"שומרת את הידע" למטפל. מטפל הביופידבק יסביר למטופל כל שלב בטיפול. יתרה מזו הוא יקצה זמן משמעותי בכל פגישה ל"הסברה"  4. העיקרון הרביעי: שמוש בטכנולוגיה: השימוש בסנסורים הוא  חלק מתפיסה רחבה יותר של שילוב הטכנולוגיה עם הפסיכולוגיה. והפיזיולוגיה.5. במשוב ביולוגי מתקיים "דיאלוג" בין המטפל המטופל והמחשב. וכיצד כל אחד ממרכיבים אלו מחווה דעתו לגבי מצב המטופל: המחשב מציג את הקריאות והשנויים ברמה האובייקטיבית, המטופל מדוח על החוויה סובייקטיבית, והמטפל עוזר לבצע אינטגרציה בין השניים כדי לאפשר למטופל הבנה טובה יותר של עצמו ושל דרכים בהן הוא יכול לשפר את מצבו הגופני והנפשי