רבים מהמטפלים בארץ עובדים עם מוליכות חשמלית של העור ועם שנויי קצב הלב. כבודם של מדדים אלו מונח במקומם, אך מטרת מאמר זה להזכיר על קיום מדד נוסף  – וזהו מדד טמפרטורת העור בקצות הידים והרגליים.

ראשית אציג את המדד באופן כללי. לאחר מכן תופיע מצגת המפרטת את העקרונות הפיזיולוגים והטכנים של מדידת טמפרטורת עור. בסוף המצגת יש שלושה שקפים שמסבירים גם את עקרונות העבודה.

קטע מתאור ביופידבק של טמפרטורת עור (לקוח מספרי "משוב ביולוגי – הזון חוזר וחזרה לאיזון" בהוצאת פרולוג)

תנודות בטמפרטורת העור (הטמפרטורה ההיקפית) מושפעות מהיצרות כלי הדם ההיקפיים ומהתרחבותם. תפקודים אלו מווסתים על-ידי פעילות המערכת הקרדיו-וסקולרית, המבוקרת על-ידי המערכות הסימפתטית והאנדוקרינית.

עוררות המערכת הסימפתטית גוררת כיווץ של השרירים החלקים סביב כלי הדם, וכיווץ זה גורם להיצרות כלי הדם ההיקפיים, להגבלת זרימת הדם ולירידת הטמפרטורה ההיקפית. כך גם ירידה בפעילות הסימפתטית גוררת התרחבות של נימי הדם ההיקפיים, זרימת דם גוברת ועלייה בטמפרטורת העור.

נראה אפוא כי מדידת הטמפרטורה בקצות הגפיים (למשל, אצבעות הידיים) יכולה לשמש מדד עקיף לעוררות המערכת הסימפתטית. מגוון גורמים פסיכולוגיים, כגון מצבי דחק או חרדה, משפיעים על עוררות המערכת הסימפתטית. אם כן, תרגול ביופידבק הנסמך על משוב זה יכול לסייע בהפחתת העוררות הפיזיולוגית ובחוויית המתח הפסיכולוגית המלווה אותה. עליית טמפרטורת העור תשקף דעיכה של עוררות סימפתטית ותשמש סַמן אמפירי חיובי לנבדק המתרגל הרפיה.

 מן ההיבט הטכני – מודדים את טמפרטורת העור בחיישן הרגיש לשינויי טמפרטורה, המוצמד לשטח פני העור באופן שלא יתערב בזרימת הדם ולא יחסום אותה באזור הנמדד. ברוב המקרים מבוצעת המדידה בחלק החיצוני (הגבי) של אצבעות היד, כך שאפשר להניח את כף היד בצורה נוחה וללא תנועה במהלך המדידה.

 השיקולים המנחים את אסטרטגיית המדידה תלויים ישירות במטרתה. למשל, טיפול בהפרעה בזרימת דם אל היד יתמקד בתרגול חימום איבר היעד המסוים. לעומת זאת כאשר המטרה היא תרגול הרפיה כללית, רצוי לוודא כי הרחבת נימי הדם ההיקפיים מתרחשת בגוף כולו. במקרה זה יש להקפיד לבסס את התרגול בביופידבק על משוב המופק ממדידת אזורים רבים (למשל, כמה אצבעות בשתי הידיים).

 למשוב המבוסס על מדידת הטמפרטורה ההיקפית יש כמה יתרונות. מבחינה מעשית, זה מדד נוח לשימוש ובהיר להבנת המטופל. נוסף על כך רכישת השליטה בו קשורה לפרמטרים קוגניטיביים. המטופל יקצור הצלחה רבה יותר בהעלאת טמפרטורת העור באמצעות "התכוונות" לפעולה זו. עבודה באמצעות ראייה או דמיון מודרך משפרת את השליטה בטמפרטורת העור (אף כי המנגנון הפיזיולוגי המעורב אינו ברור עד תום).

עם זאת חסרונו הבולט של מדד זה נובע מכך שהשינויים מבוטאים בו באיטיות יחסית. קיים פער מסוים בין התרחשות אירוע פסיכופיזיולוגי ובין ביטויו במכשיר המדידה. למשל, יציאה ממצב רגיעה עשויה להיראות כדקה אחרי תחילת האירוע, ואילו במדד המוליכות החשמלית של העור או במדד מתח השריר יתבטא השינוי בתוך שניות ספורות. השהיה זו של המשוב הופכת את תהליך הלמידה למורכב יותר, ואת הנחיית המטפל לחיונית ביותר.

תרגול ביופידבק המבוסס על משוב של תנודות בטמפרטורת העור יעיל במיוחד כאמצעי להקלת מיגרנות, לטיפול במחלת ריינאוד ולטיפול ביתר לחץ דם

מצגת על הפיזיולוגיה ועל הצד הטכני של מדידת טמפרטורה (מבוסס על הספר של שוורץ)