בהמשך להתמקדות שאנו עושים בתקופה האחרונה במכשור נוירופידבק המלמד את המטופל להפעיל טוב יותר את האונה הפרונטאלית .יתמקד מאמר קצר זה בשמוש ב HEG להפעלה טובה יותר של האונה הפרונטאלית  אנו מביאים כאן מצגת שנכתבה על ידי כמה חברי האגודה ובאישורו של גף כרמן – לכנס העוסק בפסיכולוגיה שיקומית. עיקר המצגת מתבסס על מחקר שעשה כרמן על הקטנת מיגרנה באמצעות ה HEG