מאמרה של ענת ברנע בנושא הרצאתה בקורס משוב ביולוגי של ארנון רולניק