בפרק זה יוצג החומר שהועבר בקורס הכשרת מטפלים בביופידבק בספטמבר 2008

מצגות של מפגש מספר 1:

מצגות של מפגש מספר 2:

 

מצגות של מפגש מספר 3 :

 מצגות של מפגש מספר 4 :

מצגות של מפגש מספר 5 :

מצגות של מפגש מספר 6 :

מצגות של מפגש מס  7

מצגות של מפגש מס 8

מצגות מפגש מס 9