ד"ר ארנון רולניק: מדוע אינני מסתפק בפסיכותרפיה רגילה?