ממעגל ההדרכה

מדור "ממעגל ההדרכה" ישתף את אנשי הביופידבק בישראל במחשבות שעולות אצלי בעת הדרכת אנשי מקצוע בביופידבק.

נתחיל אולי בנתוח סמנטי: הדרכה מהי? המילה האנגלית המקבילה נקראת סופרוויז'ן -Supervision. שמכילה בתוכה קונוטציה של ראייה יותר טובה (Super Vision) – כאילו שלמדריך יש טביעת עיין טובה יותר. המילה האנגלית מכילה גם אמירה הקשורה ב"שמירה" או "פיקוח". אף כי למדריך יש תפקיד פורמלי – הקשור בתהליך הפרקטיקום. כלומר עליו לאשר את התקדמות המודרך- זהו איננו אספקט מרכזי בתהליך ההדרכה אצלי.

אני מעדיף באמת לחשוב על הדרכה כמעט כמו מדריך בתנועת נוער, השונה רק במעט מחניכיו המודרכים. כן הוא קצת ותיק יותר, כן יש לו מעין תפקיד פיקודי-חינוכי – הוא צריך להוביל את המודרך – ולעיתם קרובות את קבוצת המודרכים כמעט כמו קצין צה"ל הנותן דוגמה אישית, המתקדם עם פקודיו ביחד ואומר "אחרי". אסוציאציה זו לתנועת הנוער או לצבא אינה מקרית: אני אכתוב לעיתים יותר על ההדרכה הקבוצתית. הדרכה זו שכיחה מאוד אצלי – לא רק בשל היותה חסכונית יותר (למודרך – וכספו,  למדריך וזמנו). ההדרכה הקבוצתית מאפשרת לעיתים קרובות זויות ראיה רבות ומגוונות יותר. בהדרכה קבוצתית לומדים גם מניסיונם (וגם מטעויות) של יתר חברי הקבוצה. חשיבה קבוצתית זו מסבירה גם את השימוש במילה מעגל ההדרכה ככותרת של מדור.

אנשי מקצוע בביופידבק, ודאי זוכרים את השמוש במונח "המשולש הטיפולי" במשוב ביולוגי – כבר שטבענו מונח זה ראינו מעין מעגל שבו המטופל יחד עם המטפל צופים בקריאות הפסיכופיזיולוגיות של המטופל. כבר שם נטבעה ההבנה כי המטופל (ובמקרה שלנו המודרך) רואה את הדברים לא פחות טוב מהמטפל. המונח "מעגל ההדרכה" משקף אם כן את התפיסה כי זהו תהליך רב משתתפים בו כל אחד מהנוכחים יכול להיות גם במעמד "היודע" ובעיקר במעמד "האינו-יודע-עדיין" ובעיקר בתפקיד הסקרן והתאב-לדעת.

מה יכיל מדור זה: מטבע הדברים הוא יעסוק בסוגיות של התהליך הטיפולי על כל מרכיביו. במאמר אחר באתר זה כתבנו על תהליך ההתנסות כמטפל בביופידבק: "עבודה עם משוב ביולוגי מציבה אתגר לא פשוט לפני המטפל. מחד עליו לעסוק עם נושאים טכנים כגון אלקטרודות, מחשב ורישומים פיזיולוגים, מאידך עליו להקשיב לתהליכים רגשיים המתרחשים בעת הטפול. יש צורך לכן לתרגל את המטפל העתידי בשלוב של פעילויות שונות אלו. ברמה הטכנית יצטרך המתלמד להכיר עבודה עם  פרמטרים פיזיולוגים, להציב את הסנסורים על המטופל ולוודא רשום תקין. המטפל יתנסה בהעברת שיטות הרפייה שונות למטופל וילמד להשתמש במשוב המתקבל מהמכשיר על מנת להתאים את ההתערבות הטיפולית. האומנות העיקרית בה נעסוק בסדנה תהיה בניית פוקוס טיפולי אינטגרטיבי: כיצד לעזור למטופל סימפטומטית, אך תוך הקשבה לתהליכים הקוגניטיבים והרגשיים המעודדים או מונעים את היוצרות הסמפטום". בפסקה זו מתארים הרבה מהנושאים בהם נעסוק במדור זה. עם זאת מדור זה ירצה להיות גם חדשני יותר ולהוות גם גרוי לרעיונות חדשים.

כך למשל בקבוצת הדרכה שאני עובד איתה כעת – התחלנו לפתח רעיונות ל "פרופיל פסיכופיזיולוגי חדש": הפרופיל הפסיכופיזיולוגי הרגיל אותו לימדנו בקורס. הוא מאוד בסיסי ולא מאפשר הכרות עם מרכיבים רגשיים ובין אישים שעלינו להכיר אצל המטופל. אנסה לפתח נושא זה יחד עם נושא אחר הקשור לנוכחות הטיפולית של המטפל. ובתוך כך ניגע לא מעט בעקרונות טיפולים הקשורים בחרדה ובטכניקות CBT

סדרת נושאים אחרים שתפותח במדור תקרא "חכמים הזהרו בדבריכם" כאן אתייחס לסדרה של פרושים מוטעים שמטפלי ביופידבק נותנים לתוצאות שלהם.

כמו בהדרכות שאני מעביר אנסה לשתף את הקוראים ברקע התאורטי של הביופידבק כמו גם בהתפתחויות חדשות בתחום.