התכנים העיקרים בקורס משוב ביולוגי

  • המימד הראשון המופיע הוא כמובן מימד הסנסורים והבסיס הפיזיולוגי. אלו הם עמודי התווך של מטפל הביופידבק ההבנה של איזה מדדים פיזיולוגי ניתן למדוד ובאילה סנסורים נשתמש. פרוט רב של המדדים נצא בעמודה מדדים באתר זה
  • המימד השני הוא ציר התקדמות הטיפול. טיפול המשוב הביולוגי הנו התפתחותי ומשתנה בהתאם להתקדמות המטופל. הטבלה המופיעה למטה מפרטת את השלבים בשונים בטיפול. מטפל ביופידבק נדרש להכיר שלבים אלו.
  • המימד השלישי עוסק במיקרו : כיצד נראית שעה טיפולית. באמצעות ביופידבק בחלק זה לומד המטפל כיצד הוא יכול להשתמש בציוד הביופידבק באורח שונה בתוך השעה הטיפולית.
  • המימד הרביעי עוסק בהפרעות המטופלות באמצעות ביופידבק. בחלקים אלו של הקורס יסקרו בעיות סומטיות, בעיות פסיכופיזיולוגיות ובעיות פסיכולוגיות המוקלות באמצעות שמוש במשוב ביולוגי
  • המימד החמישי הוא מימד הטכניקות הטיפוליות. בחלק זה של הקורס לומד המטפל כיצד עקרונות טיפולים שונים משמשים בלימוד המשוב הביולוגי.