מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק  (Biofeedback A Practitioner's Guide, M.S. Schwartz)  מובא כאן הפרק הדן בטיפול במחלת רינו באמצעות ביופידבק שנכתב על ידי   (M.S. Schwartz ו Leonard Lausten )