מחלת התנועה (Motion Sickness), המכונה לעתים "מחלת ים", מתבטאת בחולשה, בבחילות ובהקאות, למשל בעת נסיעה בכלי רכב שונים. לעומת בעיות אחרות, תסמונת זו מיוחדת בכך שאפשר לעוררה במכוון בתנאי מעבדה, הליך המקל בביצוע מחקר מבוקר. נוכל להיעזר בהצגת הטיפול בביופידבק במחלת התנועה כדי להדגים את העקרונות הבסיסיים המאפיינים את הטיפול בשיטה זו.