מבוסס על ספרה של Inna Khazan  

The Clinical Handbook of Biofeedback: A Step-by-Step Guide for Training and Practice with Mindfulness

צעד 1:

בצע את ההערכה הראשונית הרגילה שלך. הסבר למטופל שמיינדפולנס וקבלה הם חלק מהדרך בה אתה עורך את הביופידבק, תן לו הסבר קצר על מיינדפולנס והתייחס לדאגות שעולות אצלו בהקשר לכך.

 

צעד 2:

עשה למטופל היכרות עם מיינדפולנס וקבלה דרך החוויה הנוכחית. צעד זה נחוץ על מנת לעזור למטופל לפתח מודעות למחשבות, רגשות ותחושות פיזיות, ולשים בצד כל מאבק שיש עם חוויה עכשווית.

ללמד את המטופל שלך אימון מיינדפולנס זה חלק חשוב מצעד זה. התחל מללמד אותו תרגיל או שניים בריכוז. בצע את התרגילים הללו בפגישה והתייחס לקשיים או דאגות שעולים אצלו בעקבות כך. לאחר מכן בקש ממנו לתרגל זאת בבית. עזור למטופל לבחור תדירות תרגול ריאלית. עודד אותו לבצע פעילויות יומיומיות רגילות בשילוב עם תרגילים אלו (צחצוח שיניים, שתיית קפה, וכו').

לאחר שלמטופל נוח עם התרגילים הללו, עבור לאימוני "שדה פתוח" בהתאם לאופנויות הביופידבק שתתמקד בהם. למשל: עבור נשימה- מיינדפולנס של נשימה, עבור EMG- מודעות לגוף, עבור HRV- מיינדפולנס של נשימה, עבור טמפרטורה- מיידנפולנס של תחושות טמפרטורה, ועבור מוליכות עור- מודעות למחשבות, רגשות ותחושות גופניות.

 

צעד 3:

ברגע שהמטופל מסוגל להישאר ממוקד בחוויה הנוכחית, התחל ללמד מיומנויות ביופידבק בדגש על ביצוע שינויים מודעים. בזמן לימוד הביופידבק, השתמש בגישת המיינדפולנס. זה כולל:

–          שינוי המטרה

–          שפה בעלת mindful

–          התבוננות ותיוג. זהו צעד מאוד חשוב באימון מיינדפולנס, כי הוא מאפשר לאנשים לעצור לרגע ולבחור את התגובה שלהם במצב קשה. תיוג מחשבות ורגשות מאפשר למוח להגיב באופן אחר.

–          חמלה עצמית

 

מה לעשות בנוגע לאימוני רגיעה

תלמידים רבים שואלים אותי האם צריך ללמד את המטופל תרגילי רגיעה, אם הניסיון להירגע הוא לא יעיל ורגיעה היא לא המטרה של מיינדפולנס. התשובה היא כן. למד תרגילי רגיעה אך תשנה את המטרה שלהם והשתמש בשפה בעלת mindful. הכוונה בשינוי המטרה היא להשתמש באימוני רגיעה כדרך לדאוג לעצמך, למשל כחלק מהתגובה שלך לכאב או מצוקה. אסור להשתמש ברגיעה כדרך להשיג מטרה או לסלק את הכאב או המצוקה. שפה בעלת mindful תוך כדי רגיעה מתייחסת לשימוש באימרות כגון "תאפשר לעצמך להירגע", "תן לשרירים שלך להירגע", "תאפשר לעצמך להרגיש בנוח", ותימנע ממילים כמו "תנסה", "תעשה" ו-"צריך".

 

שימוש במיינדפולנס לשם איתור וטיפול בבעיות

יש מספר נושאים שעשויים להפריע לטיפול מוצלח בביופידבק. ברשימה הבאה אתן מספר דוגמאות למיומנויות מיינדפולנס שעשויות לעזור בכך:

1. רגיעה שיוצרת חרדה: חרדה עשויה להתעורר בשל התחושה עצמה שיוצרת הרגיעה, אולי בשל חוסר המוכרות שלה ואולי בשל אסוציאציה לחוויות קשות בעבר. מיינדפולנס וקבלה של התחושה יכולים לעזור למטופל לקבל את החוויה של הרגיעה. האימונים הבאים יכולים להיות יעילים:

– מודעות לגוף

– מיינדפולנס של מחשבות, רגשות ותחושות גופניות

– חמלה עצמית (אימון mettā).

2. תחושה של תקיעות: היא יכולה להיווצר כתוצאה ממאבק או ביקורת עצמית. האימונים הבאים יכולים להיות יעילים:

– חמלה עצמית (אימון mettā)

– תיוג של מחשבות ורגשות של הרגע העכשווי

– מיינדפולנס של מחשבות, רגשות ותחושות גופניות.

3. לחץ לבצע דברים בדיוק כמו שצריך: יכול לנבוע מביקורת עצמית וציפיות לא ריאליסטיות. האימונים הבאים יכולים להיות יעילים:

– חמלה עצמית (אימון mettā)

– תיוג של מחשבות ורגשות של הרגע העכשווי

– מיינדפולנס של מחשבות, רגשות ותחושות גופניות.

4. תחושת כישלון גם היא יכולה לנבוע מביקורת עצמית וציפיות לא ריאליסטיות. תחושה זו יכולה להתקיים גם אצל אנשים שמסיבה מסוימת קשה להם להצליח באימון ביופידבק. האימונים הבאים יכולים להיות יעילים:

– חמלה עצמית (אימון mettā)

– תיוג של מחשבות ורגשות של הרגע העכשווי

– מדיטציה של רגשות קשים.

5. תחושת מוסחות בזמן אימון הביופידבק. האימונים הבאים יכולים להיות יעילים:

– מיקוד תשומת הלב (תרגיל הצימוק, נשימה, צלילים)

– תרגיל שדה הראייה: בקש מהמטופל לשבת בתנוחה נוחה במקום פתוח כמו ספסל בפארק. בקש ממנו להסתכל ישר מבלי להזיז את הראש, לבחור בעצם מסוים, חי או דומם, בתוך שדה הראייה, ולהתבונן בו. הנחה אותו לא לעקוב אחר האובייקט במידה והוא יוצא משדה הראייה. במידה והמטופל מוצא את עצמו עוקב אחר האובייקט ומזיז את ראשו, עליו להחזיר את ראשו ועיניו למיקום המקורי.

6. שביל מחשבות הוא סיבה נפוצה לתחושת מוסחות ונפוצה בעיקר אצל אנשים הסובלים מחרדה. האימונים הבאים יכולים להיות יעילים:

– Thoughts on leaves meditation

– אימונים דומים המתמקדים בצפייה במחשבות העוברות:

* לראות מחשבות עוברות בתחתית מסך טלוויזיה

* לראות מחשבות עוברות על גבי קרונות רכבת, כאשר הרכבת חולפת

* להכניס מחשבות, אחת אחת, לתוך בלון הליום ולשחרר אותו לשמיים.

7. תגובות רגשיות לתחושות פיזיות: נפוצות אצל אנשים בעלי בעיות פיזיות כרוניות או פסיכופיזיולוגיות אשר מניבות הרבה סבל ומצוקה. אם למטופל קשה להתנתק מהתגובות הרגשיות שעלולות לבוא בצימוד עם התחושות הפיזיות, זה עלול לפגום באימון הביופידבק. האימונים הבאים יכולים להיות יעילים בניתוק התגובה הרגשית ובחירת תגובה אדפטיבית:

– תיוג מחשבות ורגשות

– מדיטציית רגשות קשים

– חמלה עצמית

 

סיכום:

שילוב ביופידבק ומיינדפולנס כולל את המרכיבים הבאים:

–          שינוי הכוונה

–          שימוש בשפה בעלת mindful במהלך המפגשים

–          טיפוח של חוסר שיפוט וחמלה עצמית

–          תאמן ותעודד להתבוננות ותיוג חסרי שיפוט.

–          עודד בחירת תגובה במקום תגובות אוטומטיות.

–          למד את המטופל תרגילי מיינדפולנס וחמלה עצמית לפני ויחד עם תרגילי ביופידבק.

–          השתמש בטכניקות מיינדפולנס לאיתור וטיפול בבעיות

 

טבלת עשה ואל תעשה:

עשה אל תעשה
עשה מקום לעל אספקט בחוויה שלך תנסה לשלוט במחשבות, רגשות ובתחושות הפיזיות
התייחס לכל החוויה בטוב לב וסקרנות תאבק עם החוויה העכשווית
למד כיצד להיות טוב יותר בלהרגיש תנסה להרגיש טוב
תוותר לעצמך תשפוט את החוויה הפנימית שלך
תן לעצמך מקום לבחור את התגובה תגיב אוטומטית לתחושה הפנימית שלך