מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק. (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

הפרק חולק ל-8 חלקים, הראשון שבהם מסביר מוניחי יסוד משלושת התחומים עליהן מבוססת שיטת הטיפול של ביופידבק: פסיכולוגיה, פיזיולוגיה וטכנולוגיית המידע.

 

Biofeedback 1 Preface

View SlideShare document or Upload your own.