הטבלה למטה מנסה להציג באופן סכמטי את תהליכי הטיפול המלא העוסק הן בחלק התרגולי והן בחלק המתבונן בתהליך