הרצאת המבוא של ציפי וארנון רולניק בקורס הפרעות אישיות