מאת ארנון רולניק ווויליאם ריקלס

 

תקציר

מאמר זה מציג סקירה של "תרגום" דרכו של  ניל מילר המתייחס לעקרונות התיאורטיים והפסיכואנליטיים במחקר התנהגותי אופרטיבי, ובוחן אינטראקציות רלוונטיות של ביופידבק קליני עם פרקטיקת פסיכואליזה, גם כיום וגם כפי שהיו בזמנו של מילר.

כיום, פסיכותרפיסטים פסיכואנליסטים מוטרדים יותר מתרומתם של הפסיכוטרפיסט והפציינט לשדה האינטרסובייקטיבי של המאמץ התרפיוטי מאשר משינוי של דחפים אינסטינקטיביים מבוססים על ביולוגיה. גם בעבר זה היה המצב.

התיאוריה הפסיכואנליטית העכשווית מיתרגמת ישירות למצב של ביופידבק תרפויטי, דרך החקירה של דינמיקות בינאישיות של יחסים או של השדה האינטרסובייקטיבי, הכוללת את הפציינט, התרפיסט ומכשור הביופידבק. דינמיקות אלו ממלאות תפקיד משמעותי ביכולת העמידה של הפציינט במשימת הביופידבק.

למאמר באנגלית באתר "ניל מילר":

http://nealmiller.org/?p=351