במאמר קודם הצגנו את עקרונות ההשלב הראשון של עבודת מטפל הביופדבק, שלב האינטייק. במאמר זה ננסה להראות כי שלב זה נשען על עוד עקרונות מתחום הפסיכולוגיה והטיפול הנרטיבי. אדר לביא וארנון רולניק מציגים כאן כל אחד בדרכו את חשיבות הרחבת החשיבה הפסיכופיזיולוגית לכיוונים קוגניטיבים ונרטיבים.

למטפלי ביופידבק יש לעיתים את הנטייה להתרכז במדדים ולשכוח שיש גם מטופל הצופה במדדים וחושב עליהם: הציטוט הבא לקוח ממאמר וותיק של מייקנבאום (Biofeedback and self-Regularion. Vol. I. No. 2. 1976

"Biofeedback therapists have often failed to appreciate that their clients' maladaptive behaviors represent sets of complex responses, including affective, cogni-tive, and motoric, as well as physioIogicaI, components. Usually, the client not only reports his physiological response(s) (e.g., muscular tension, tachycardia, apnea, hyperanesthia), but also indicates, with some encouragement and guidance from the therapist, where in the complex response chain the physiological response occurs. Moreover, in the same way that the therapist attempts to make sense ofthe client's problems, the client also attempts to fabricate some meaning for his behavior. Quite often, the client's internal dialogue concerning his physiological response includes a sense of helplessness and hopelessness and an accompanying sense of absence of control (Frank, 1974; Meichenbaum, 1975a; Strupp, 1970). It is important to appreciate this process, for one of the consequences of biofeedback treatment may be to change the client's perceptions, attributions, appraisals-his internal dialogue about his ability to control, first his physiological response. and then his cognitions, feelings. and behaviors. "

במאמר זה נראה כיצד הכנסת עקרונות קוגניטיבית לתהליך תשנה את הפוקוס באופן משמעותי. שלב האינטייק ישנה את שמו לשלב ההכרות. ההכרות תהפוך  להכרות הדדית שלב שבו לא רק המטפל מכיר את המטופל אלא בעיקר המטופל מכיר את השיטה ואת המטפל.

גם ההכרות של המטפל את המטופל תקבל עומק גדול יותר בכך שהיא לא רק תתבסס על הפרופיל, ועל שאלות המבוססות על הסימפטום, אלא תעמיק יותר ותתעניין באמונות של המטופל על הסימפטומים שלו, על מצבו הבריאותי, ובעיקר על הדיאלוג הפנימי שלו עם יכולת השליטה והווסות הגופני.

ההבנה על חשיבות ההכרות של המטופל עם השיטה – תגרום לשנוי הדרך בה אנו מבצעים את הפרופיל הפסיכופיזיולוגי, מתוך הרצון להעביר כבר מהתחלה את המסר של שני מטפלים-חוקרים הבודקים את התגובות הפסיכו פיזיולוגיות ואת קשרי גוף ונפש, נזמין את המטופל כבר בשלב הראשון להתבונן עימנו במדידות השונות שלו. יתכן אומנם כי המדידות יושפעו ממחשבותיו של המטופל אבל מצד שני – האם אין במחשבות אלו הבנה חשובה של כיצד המטופל "מדבר" עם גופו ובעיקר מהו חושב על יכולת השליטה שלו? בהתאם למסורת האינטרסוביקטיבית הנהוגה היום בחוגים רחבים של הפסיכותרפיה אנו נזמין את המטופל להכרות לא רק עם המדדים אלא עם המטפל כגורם שישפיע על תוצאות המדידה. ננסה להבין עד כמה המטופל מגיב לניואנסים בהתנהגות המטפל וכיצד תגובות אל גם הם השפיעו על הגרף .

בהלימה עם הנאמר כאן, אדר לביא בנה קונצפט חדש: הנרטיב הפסיכופיזיולוגי. בהסתמכו על הפסיכותרפיה הנרטיבית הוא מציע דרכים חדשות לבצוע השלב הראשון בטיפול: