מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק  (Biofeedback A Practitioner's Guide, M.S. Schwartz)  מובא כאן הפרק הדן בטיפול בכאבים של הלסת והרקה באמצעות ביופידבק שנכתב על ידי   (Alan G. Glaros ו Leonard Lausten )