מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק  (Biofeedback A Practitioner's Guide, M.S. Schwartz)  מובא כאן הפרק הדן בטיפול ביתר לחץ דם באמצעות ביופידבק שנכתב על ידי (ANGELE MCGRADY  ו- WOLFGANG LINDEN  )