יאנג זיהה 18 סכמות בלתי מסתגלות שאותן חילק לחמישה תחומים רחבים, כל אחד מן התחומים מייצג מרכיב חשוב בצרכי התווך של הילד.כל תחום כזה כולל קבוצה של סכמות שנוצרו כתוצאה מתסכול מחוסר מימוש צורך התפתחותי בסיסי בכל אחד מן התחומים.

תחום 1- חוסר קשר ודחיה
1*נטישה/חוסר יציבות: נובעת מתגובה לאובדן. בלב ליבה של הסכמה- הפחד המתמיד שאנשים יעזבו אותנו. בעלי הסכמה מלאי פחד תמידי ועצב מול האפשרות להישאר לבד. פחד ובהלה גם אופייניים כאן (למשל בעקבות פרידה שגרתית קצרה) ומחפשים ללא הרף חיזוקים לכך שלא ייעזבו. דאגה כרונית לגבי מערכת היחסים יכולה להובילם להתפשר על מערכת יחסים שלילית כדי לא להיות לבד או לחילופין לברוח תמיד מהקשר לפני שיעזבו אותם.
2*חוסר אמון/חשדנות: האמונה המרכזית הינה כי לא ניתן לבטוח בבני אדם. מזג חם ומהירות חמה אופייניים כאן. כולם רמאים, מניפולטיביים ,ינצלו אותי. אדם בעל סכמה מסוג זה יתייחס לכל אחד בחשדנות כזו שתרחיק אותו מכל קשר וכן עשוי לחשוב שלאנשים יש כוונות נסתרות כלפיו וכדומה.
3*קיפוח/חסך רגשי: תחושה של עצב עמוק וחוסר ישע הנובעים משכנוע עצמי שאיש לא מסוגל להבין אותם או לדאוג להם. רגישות יתר לסימנים המרמזים על כך שלא מבינים אותם או לא מבחינים בהם (בייחוד בקשרים הקרובים ביותר). האסטרטגיות האופייניות כאן שונות; גישה תובענית ותוקפנית כלפי כל מי שיאכזב/ הסתגרות, חוסר יכולת לבטא את אכזבתם וצרכיהם. בעלי סכמה מסוג זה תמיד יחושו כי מה שקיבלו זה לא מספיק ובתביעותיהם הבלתי פוסקות הם מרחיקים מעליהם אנשים.
4*בושה/פגמים: בבסיסה, ההנחה האוטומטית אצל בעלי הסכמה הינה כי "לא ניתן לאהוב אותי בגלל שמשהו פגום ולקוי אצלי". בושה והשפלה הם רגשות בולטים כאן. הפחד שאם מישהו יכיר אותם באמת הפגמים ייצאו לאור והם יידחו. שני דפוסים אפשריים: חוסר ערך ובטחון אשר מובילים להסתתרות והימנעות מחשיפה, או לחילופין יהירות שגורמת להם להראות טוב מכפי שהם מרגישים זאת לצד התאמצות להשגת הכרה חברתית כדי לשכך את תחושת הליקוי הפנימית שלהם.
5*בידוד חברתי/נידוי: הסכמה מתפתחת כאשר הצורך בקבלה ע"י ילדים אחרים מופיע בחיי הרגש של הילד. התחושה ש'אתה מקובל' מקבלת חשיבות עליונה. אדם החש מנודה ינסה להסתגל למציאות הזו בכך שיישאר מחוץ לעניינים או יימנע ממפגש עם הקבוצה. הסכמה פועלת כנבואה המגשימה עצמה; גורמת לאדם לפעול באופן כזה שיבטיח שהאמונה המרכזית בליבה של הסכמה ש"איני שייך" אכן תתממש. אנשים אלה יעשו מאמץ אדיר לנסות להתאים ולהשתייך או לחילופין ישתמשו בהפרזה מתריסה של תפקיד המנודה ואף התפארות בו (אמוץ סגנון ויזואלי והתנהגותי חריג שמשדר אני לא שייך ולא אכפת לי כמו סגנון פאנק למשל).

תחום 2- עצמאות ותפקוד לקויים
6*תלות: בבסיס סכמה זו טמונה האמונה כי האדם לא מסוגל להסתדר בכוחות עצמו עם התפקוד היומיומי, ללא קבלת סיוע משמעותי מאחרים. התחושה המלווה כאן הינה של חוסר ישע, אומללות, חוסר תושייה, פחד, סוג של ילדותיות. כמו כן קושי בקבלת החלטות, חוסר ביטחון ביכולת השיפוט שלהם קושי בפתרון בעיות יומיומיות, קושי בהתמודדות עם משימות חדשות וכדומה. עקב כך הם בחיפוש מתמיד אחר אנשים להיתלות עליהם ולהיעזר בהם -שאילת שאלות,עזרה בלקיחת החלטות ומציאת פתרונות עבורם. לעיתים יש פחד מהתמצאות במרחב או מנהיגה לבד, פחד ללכת לאיבוד. בדפוס אחר (נדיר יותר) נוכל למצוא אותם מתעקשים לעשות הכל בעצמם ולא סומכים על אף אחד אפילו בסיטואציות שזה מקובל, אך הם עושים זאת עם מידה רבה של חרדה וחוסר בטחון ביכולת שלהם לביצוע המשימה.

7*פגיעות לסכנות ומחלות: בבסיס סכמה זו מצוי אובדן שליטה. פחדים רגילים מחריפים בתהליך של קטסטרופיזציה; הגדלת משהו קטן ומעט מדאיג לאסון גדול מימדים. בעלי הסכימה יהיו לעיתים קפדנים יתר על המידה להבטחת ביטחונם,חסכניים עד למניעת הנאה מעצמם (תזונה קיצונית לדוגמא), הכנות יתר לקראת פעילות, חיפוש מתמיד של חיזוקים כדי לשכך דאגתם (כך למשל בדיקות רפואיות אשר אינן נחוצות). לחילופין, אסטרטגיית התמודדות אחרת תהיה, באופן פרדוקסאלי, פיצוי על הפגיעות באמצעות הפרזה בנטילת סיכונים שונים.

8*הילכדות/עצמי לא מפותח: בבסיס הסכמה עומדת מעורבות רגשית וקרבה עם מישהו מהקרובים ביותר בילדות, באופן שבא על חשבון התפתחות הזהות האישית או התפתחות החברתית הנורמאלית. (עד שקשה לומר היכן זהותם מתחילה ואיפה זהות האחר המשמעותי נגמרת). יש אמונה כי לא הם ולא האחר יהיו מסוגלים להסתדר האחד בלי תמיכתו של השני. מדובר בקשר חזק, חסר גבולות, והאוחזים בסכימה זו עשויים לחוש אשמה אם ינסו להציב שם גבול. כאן אופיינית תחושת ריקנות אשמה והתלבטויות רבות. הריקנות נובעת כתוצאה מזהות שאינה מפותחת, אשר הכניעו אותה במטרה לשמר את אותו קשר. ישנה תחושה של חוסר כיוון ו"אני לא יודע מי אני" חסרי העדפות ולא פיתחו כישורים משל עצמם. התנהגות אופיינית: העתקת התנהגות של האחר המלוכד, חשיבה עליו, קשר חזק מאד איתו ודחיקת מחשבות והתנהגויות הסותרות את דמותו, וכן לעיתים, חוסר תקשורת עם אחרים.

9*כשלון: בבסיס הסכמה הסממן הבולט הוא של תחושת כשלון, המסתתרת מתחת לפני השטח , ללא קשר למידת ההצלחה. קווים לדמותם של האוחזים בסכמה זו; ספק עצמי עמוק המהול בעצב וחרדה סביב מחשבה אופיינית שאינם טובים מספיק בשביל להצליח במה שהם עושים. (הדבר מתייחס לתחומים הישגיים כגון קריירה לימודים וכדומה). ההתמקדות היא בהרגשה שאינם מסוגלים להצליח בדבר גם אם ישקיעו בו את כל מאמציהם. אדם שיצליח יחוש כ"מתחזה" וכי הצלחתו מקורה בטעות שתיחשף. הסכמה יכולה גם לפעול כנבואה המגשימה עצמה -ולהוליך האדם בדרך מסוימת שתבטיח את כישלונו.(כגון הימנעות מהתנסויות חדשות ודחיית דברים עד לרגע אחרון)

תחום 3- גבולות לקויים
10*פיצוי יתר/יוהרה( סכמת הזכות): בבסיסה עומד המוטו "הכללים אינם חלים עליי" וכי חוקים ומוסכמות חברתיות נועדו לאחרים. האוחזים בסכמה זו מגלים מעט מאד אמפתיה כלפי האנשים שהם מנצלים ומתעלמים מצרכיהם. הסכימה מובילה אנשים להפריז במיומנויותיהם לעיתים קרובות בכדי לפצות על תחושת אי כשירות וכן לבילבול בין יהירות לביטחון עצמי מבוסס. קווים לדמותם: עצבנות בתגובה לאנשים המסרבים להיענות לבקשותיהם/פינוק עצמי והיעדר משמעת עצמית/חוסר יכולת בדחיקת סיפוקים/התרכזות רק בעצמם ועוד.

11*שליטה עצמית לא מספקת: בבסיס הסכמה עומד הקושי בדחיית סיפוקים. קושי בריסון דחפים ואימפולסיביות יתרה. בעלי הסכמה ישימו דגש באופן מופרז על הצורך להימנע מחוסר נוחות כמו כאב, עימות, לקיחת אחריות או מאמץ על חשבון דברים אחרים כמו הגשמה עצמית או יושרה. בדפוס אחר, קיצוני יותר, נראה סירוב לנקיטת שליטה עצמית ושליטה בתסכולים למטרת השגת יעדים וכן קושי בריסון דחפים ורגשות. קווים לדמותם: אימפולסיביים, מאופיינים בחוסר ארגון, חוסר ריכוז, חוסר יכולת להתמודד עם משימות שגרתיות, ביטוי אינטנסיבי של רגשות כמו חום מזג וכדומה. לכל אלה במשותף: מילוי הסיפוק הרגעי על חשבון מטרות ארוכות טווח.

תחום 4- הטלה על אחרים
12*כניעות: בבסיס הדפוס מונחת האמונה המרכזית כי "הצרכים שלי לא יקבלו עדיפות. האדם האחר הוא השולט ". קווים לדמותם של בעלי הסכמה: נכנעים בקלות אך מפתחים תרעומת סמויה שיכולה להפוך לכעס, אשר הינו אופייני להם. חלקם הופכים מרדנים המגיבים בעוצמה לכל סממן של שליטה ויהיו מהירי חימה כלפי אנשים סמכותיים. אחרים יתחמקו מקבלת כל מחויבויות שיגרמו להם לחוש נתונים תחת השליטה של אדם אחר (אפילו הכורח להגיע בזמן ולמקום מסוים יכביד עליהם). דפוס נוסף מתאפיין בהתמקדות סביב מילוי רצון הסביבה תוך התעלמות מרצונותיהם הפרטיים צרכיהם ורגשותיהם, כניעה לבני זוג שתלטניים וכדומה.

13*הקרבה עצמית: כאן הבסיס הוא הצורך למלא את צרכיהם של האחרים על חשבון הצרכים האישיים של האדם כאשר המטרה הינה למנוע סבל מהאחר. לעיתים הדבר נובע מרגישות חודרת ואמפתיה כלפי סבל האחר, ולעיתים בכדי לשמר קשר עם אחרים הנזקקים. ברצונם להימנע מתחושת אנוכיות, ולכן הם בוחרים בעשייה למען האחר מתוך תחושה של אחריות כלפיו. לעיתים ההקרבה מובילה אותם לכעס על האדם שכלפיו עשו את כל ההקרבות. (נפוץ שהם סובלים מכאבים פסיכוסומאטיים שונים כתוצאה מהמתח של נתינה כה רבה או מהצורך לתת התייחסות לצרכיהם שלהם, אשר נוטים ללכת לאיבוד)

14*חיפוש אחר אישור והכרה: בבסיס סכמה זו עומד הצורך המופרז בקבלת אישור ואהדה מן הסביבה. הקו המנחה הוא "מה יחשבו עליי". הערכתם העצמית מבוססת על תגובות האחרים, ולא על תגובותיהם עצמם, וכך הם מתקשים בפיתוח העצמי. יאפיין אותם חוסר ביטחון ורגישות יתר לדחייה. שני סוגי דפוסים באים כאן לידי ביטוי; אלו הרוצים שכולם יאהבו אותם ועבור כך יעשו הכל על מנת להתאים ולהתקבל ולרצות את סביבתם. והסוג השני מחפש הכרה והערצה. כאמצעים להשגת האישור, להשתלבות ולקבלת תשומת לב. יינתן דגש רב להופעה חיצונית, סטטוס, יוקרה, השגיות וכסף.

תחום 5- דריכות יתר ועכבות
15*נגטיביות ופסימיות: הפוקוס של האוחזים בסכמה זו הוא באספקטים השליליים של החיים (סבל/ אובדן/ אכזבה/כשלון/בגידה וכדומה) וראייה צרה כלפי האספקטים החיוביים יותר. בבסיס החשיבה תעמוד הצפייה כי דברים עומדים להשתבש. מתאפיינים בחרדה מתח ודאגה כרוניים,חשש לא מבוסס מפני טעויות, שיגרמו לחייהם להתפרק או שיביאו לאובדן שליטה, זאת עד כדי התעסקות אובססיבית בהימנעות מאותן טעויות. סממנים נוספים; חוסר החלטיות, חוסר יכולת ליהנות מדברים. הסכמה יכולה לבוא כדפוס של פיצוי יתר על סכמת החסך הרגשי.

16*דיכוי רגשות: בבסיסה של הסכמה עומד הסממן של חוסר היכולת לבטא רגשות. האמונה כי "זה רע להראות רגשות כלפי חוץ" . קווים לדמותם של האוחזים בסכמה- חוסר ספונטניות, מאד עצורים, אינם מסוגלים להביע חום ואכפתיות ומעריכים שליטה עצמית יותר מאשר אינטימיות באינטראקציות בינאישיות, זאת מחשש שאם ישחררו רגשות – יאבדו שליטה. לעיתים ישנם ניסיונות לרסן דחפים אגרסיביים. יש מביניהם הסובלים מהפרעת אישיות אובססיבית. לעיתים, מחוסר היכולת להתבטאות הם הופכים לעוינים וכעוסים. ניתן למצוא אותם מעורבים במערכות יחסים עם בני זוג אימפולסיביים ורגשיים לעיתים תכופות, וזה מהמקום שמחפש את הספונטניות החסרה.

17*ביקורתיות יתר/פרפקציוניזם: בעלי סכמה זו מתבוננים בעולם במשקפיים של ציפיות גבוהות אשר אינן ריאליות. קווים לדמותם: נצמדים לאמות מידה גבוהות ואינם מרפים. בכדי להקטין את הסיכוי לביקורת יעבדו קשה בהרבה מן הנדרש, וזה אף פעם לא מספיק טוב. כל פגם בביצועם יהפוך לנושא המיקוד המרכזי. הם חרדים מן התחושה כי לא יספיקו לבצע את המטלות כראוי או בזמן, או מכך שלא ימצאו חן בעיני מישהו. חלקם מנסים לתפעל את הסביבה על פי אותן אמות מידה, ועלולים להיות ביקורתיים גם כלפי כישלונות לכאורה של אחרים. הם רואים את ביקורתם כנכונה והולמת.

18*הענשה: בבסיס סכמה זו עומדת האמונה שאנשים כולל הם עצמם צריכים להיענש על טעויותיהם. בעלי הסכמה נוטים יותר לכעס ולחוסר סובלנות כלפי אנשים אחרים וכלפי עצמם, כאשר אינם עומדים בסטנדרטים שלהם. הם מתקשים לסלוח על טעויות ועל חוסר שלמות אנושית, ואינם מסוגלים לחוש אמפתיה כלפי אדם שעשה בעיניהם דבר רע. קולם יישמע חסר רכות וחמלה כאשר יש צורך שמישהו ייענש על מעשיו.