חרדת בריאות (היפוכונדריה)

כיום חרדת בריאות (היפוכונדריה) נכללת בקטגוריה של הפרעות חרדה על אף שבעבר נחשבה להפרעה סומטופורמית.

היפוכונדריה מאופיינת במיקוד ופרשנות מוטעית של סימפטומים גופניים. תחושות גופניות מעוררות תגובת פחד ואמונה שהן מצביעות על מחלה חמורה. הפרשנות המוטעית של סימפטומים גופניים מאפיינת גם הפרעת הפאניקה והפרעת החרדה המוכללת, כאשר פרשנות קטסטרופלית של שינויים פנימיים מאפיינת את הפרעות החרדה בכללן. הדפוס ההתנהגותי הבלתי מסתגל של ההפרעה כולל בדיקות של הגוף, חיפוש אישור (מרופאים וקרובים של האדם) והימנעות מפעילויות שעלולות לעורר תחושות גופניות מעוררות חרדה.

פסיכותרפיה בהיפוכונדריה

בדומה להפרעות חרדה אחרות, הטיפול המומלץ בחרדת בריאות הינו בגישה קוגניטיבית התנהגותית, ובפרט טכניקה של חשיפה ומניעת תגובה. בפן הקוגניטיבי, מחקרים הראו יעילות לפסיכו-חינוך אודות רגישות אינטרוספטיבית והערכות קוגניטיביות מוטעות, כמו גם תרגול להימנע מחיפוש אחר אישורים על מנת להפחית חרדה.

ביופידבק בהיפוכונדריה

השימוש בביופידבק עבור הפרעה זו מבוסס על העובדה כי פרשנות מוטעית של תחושות וסימפטומים גופניים מלווים בדגש מופרז על המצב הפיזיולוגי של הגוף. באמצעות ביופידבק ניתן להגדיל את הגמישות הקוגניטיבית על ידי שינוי מוקד הקשב ולימוד דרכים חדשות לפרש את התחושות הגופניות. בשילוב עם פסיכו-חינוך קוגניטיבי, ביופידבק באמצעות חיישני טמפרטורה ושינויי קצב לב (HRV) מסייע בהבנה כי שליטה על מצב פיזיולוגי עשויה להיות מדויקת. בנוסף, המגע הישיר עם במצב הפנימי של הגוף מעודד את המטופל להסיט את הקשב למקום אחר ולגלות כי הסטת הקשב מתחושות הגוף אינה נושאת השלכות הרות אסון.

ביופידבק יכול לשמש גם כתוספת לטכניקה של חשיפה ומניעת תגובה ביצירה של היררכיות לחשיפה. אפשר להשתמש בו גם למעקב אחר ביצוע שיעורי בית והתקדמות הטיפול.