• נשימות בטן במקום נשימות חזה

נסה להכניס את האוויר לאזור הבטן, הכנסת האוויר לבטן מאפשרת הגדלת נפח האוויר הנכנס.

  • נשום דרך הנחירים

הכנסת האוויר לנחירים מאפשרת לו להתנקות ולהתחמם לפני הכנסתו לריאות דבר המאפשר נשימה טובה יותר.

  • הארך את שלב הוצאת האוויר

נסה להאריך את שלב הוצאת האוויר, דבר זה מאפשר הפעלה טובה יותר של המערכת הפאראסימפטטית- המערכת האחראית על האטה והרגעה של הגוף.

  • האט את קצב הנשימה

קצב הנשימה הוא העצם השעון הפנימי הקובע את הפעילות של מערכות שונות בגוף כגון הלב והמערכת הקרדיווסקולרית. קצב נשימה נקבע על ידי מספר המחזורים של הוצאה והכנסת אוויר בדקה. קרוב לוודאי שתמצא כי קצב הנשימה שלך הנו מהיר (מעל ל12 נשימות בדקה) אנו נמליץ כי תלמד להוריד בהדרגה את קצב הנשימה ל 6-8 נשימות בדקה.

  • בצע את כל זאת ללא מאמץ

הכללים שהובאו כאן עשויים לגרום לך להיות עסוק יתר על המידה באיכות הבצוע שלך. אל תנסה לדייק פשוט תן לעצמך לנשום חופשי תוך שמירה על הכללים שהוזכרו.

וגם מצגת על האינטראקציה הטיפולית סביב למוד הנשימה (יובל עודד)