ביופידבק וגישות של פסיכופיזיולוגיה יישומית מתחילים למצוא בהדרגה את דרכם לעולם הצבאי. להלן נביא שני שימושים של משוב ביולוגי בצבא כפי שכבר תוארו בעשרים שנה האחרונות

  1. התקציר הראשון עוסק בשמושי הביופידבק  מנקודת המבט של הפסיכולוג הפרטני בצבא.
  2. התקציר השני עוסק בשמושי ביופידבק גם למיון, מניעה, וכמובן טיפול

.

The Application of Biofeedback to Psychological Problems in the Military Setting

Arnon Rolnick

Israeli Navy

Published in Biofeedback and Self Regulation, 1992, 17(3), 235.

Military tasks involve exposure to extremely stressful environments,

like diving under the water or being in a small, crowded submarine.

Another more common example is seasickness, which is very frequent

in modern navies that employ the Fast Attack Missile Craft. Previous

work at NASA and by the USAF have shown that biofeedback might

be a useful technique in coping with motion sickness. No work has been

published on the possible application of biofeedback to reduce seasickness

and its effects. In our research we found that young inexperienced

sailors who are exposed to aversive uncontrolled stimuli might develop

profound helplessness reactions. Such sailors are unable to perform their

jobs and suffer from depression and low motivation. Our biofeedback

program therefore also employs psychotherapeutic elements, including

(a) discussing the soldier's attitude and emotional reactions toward the

service, and helping him identify his helplessness reaction; (b) focusing

therapy on "regaining control over physiological and emotional reactions";

(c) EMG, GSR, and temperature biofeedback; (d) exposure to

motion sickness in a simulator; (e) relaxation exercises at the missile

ship; and (f) exposure to real sea conditions. The encounter with the

military environment also may lead to a variety of psychosomatic

problems which require psychological intervention. The unique character

of the military mental health system demands a brief and focused

therapeutic approach. EMG biofeedback is used for relaxation. GSR

biofeedback is used not only as a means of gaining control over

autonomic functions but also as part of psychodynamic psychotherapy:

the patient's galvanic skin responses are presented to him while he is

engaged in psychotherapeutic dialogue. This procedure enables the

patient to experience the link between emotional and physiological

processes and eases his passage into psychotherapy. In summary, the

contribution of biofeedback goes much beyond reducing undesirable

autonomic responses. Control over physiological functions changes the

young soldier's emotional and cognitive attitude, preventing the development

of helplessness while increasing self-efficacy and hope.

Applied Psychophysiology in Military Settings

Amon Rolnick, Sheba Medical Center, Israel

Paul R. Bindlcr,'** Queens College of the City University of New York

26th Annual meeting American Association for Applied Psychophysiology, and Biofeedback. Cinnciamti, March  9-13, 1995

There are three areas where applied psychophysiological methods are relevant in

military settings:

Personnel Selection, psychophysiological measures used to select

personnel best suited for particular tasks.

Primary Prevention, psychophysiological training is used to optimize the performance of military personnel.

Psychophysiological Psychotherapy, psychophysiological methods such as

biofeedback are incorporated into treatment for military personnel diagnosed with

anxiety disorders and stress related illness. Preliminary data are presented reflecting

our model of assessing and training personnel to cope with extreme, traumatic stress

based on research in Israel and the United States

.