מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק.  (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

 

החלק האחרון מפרט את אופן השימוש במכשיר מוליכות העור, התייחסות לתופעות ורעשי לוואי (ארטיפקטים), תודות ורשימת סימוכין לפרק כולו. 

Biofeedback 8 Sc Operation

View SlideShare document or Upload your own.