מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק.  (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

בחלק השביעי מובאים עקרונות המודל החשמלי של העור – הפיסיולוגיה והטכנולוגיה המבוססים על המוליכות החשמלית של העור, פרמטרים וסקאלות מדידה, ופענוח התוצאות כולל הדגמת תבניות אופייניות ומשמעותן.