מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק.  (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

 

החלק השישי עוסק בביופידבק קולי וסקירה היסטורית של ביופידבק אלקטרו-דרמי.

Biofeedback 6 Other Types Of Bf

View SlideShare document or Upload your own.