מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק.  (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

בחלק החמישי מוסברת פעולת מכשיר ביו-פידבק מבוסס טמפרטורה: העקרונות הפיסיקליים שבבסיסו, ואפיוני המכשור, המדידה ופענוח הקריאה המתקבלת.

Biofeedback 5 Temp Based Bf

View SlideShare document or Upload your own.