מתוך ספרו של שוורץ מדריך למטפל בביופידבק מובא כאן הפרק הדן במכשור של ביופידבק שנכתב על ידי פיק. (Peek, C.J. (Second Edition). In M.S. Schwartz, Biofeedback A Practitioner's Guide)

בחלק זה מוסבר בהרחבה  השימוש במכשיר EMG, העקרונות הפיסיקליים עליהם מתבסס המכשיר, המגבר הדיפרנציאלי והאופן בו הוא מסייע להפחתת רעשים והפרעות חיצוניות תהליך.

Biofeedback 3 Emg Operation

View SlideShare document or Upload your own.