בשלב לימוד טכניקות הרגיעה נלמד טכניקות רגיעה שונות. חלקם מבוססות עבודה על הגוף, חלקן מבוססות דמיון וריכוז, וחלקן מבוססות על טכניקות קוגניטיביות.

בדרך כלל נתחיל בלימוד הרפיית שרירים מתקדמת ( Jackobson's PMR) . הרפייה זו מחןלקת לשני שלבים, שלב בו מתקיים כיווץ ושחרור של קבוצות שרירים שונות, ושלב בו המטופל מתבקש להתמקד בשחרור בלבד. כמו בכל אחת מהטכניקות שילמדו נתחיל כאן בתרגול מאוד טכני, שבו הדגש איננו על חווית ההרפיה המלאה אלא דווקא נתמקד בלמוד השלבים השונים של השיטה. המטפל ילמד את הטכניקה שלב אחרי שלב – ללא המכשיר, ויוודא ראשית שהמטופל עושה זאת  נכון. לאחר מכן הוא יחבר את המטופל למכשור שיתן פידבק על הפעולות שהמטופל עושה. למרות שמכשור EMG היה יכול לתת את המשוב הרלוונטי ביותר לתרגול מבוסס ג'ייקובסון, הרי מסיבות פרקטיות לא ניתן להזיז את הסנסור מקבוצת שרירים אחת למישנה. מכשור ה GSR יכול לספק תשובה חלקית משום שהוא יגיב בד"כ גם לכיווץ ושחרר של קבוצות שרירים שונות (אף שהסנסור מחובר בד"כ ליד) המטופל יוכל להשתמש בפידבק מבוסס המוליכות החשמלית כדי לשפר את יכולת הרפיית השרירים.

מכשור ה GSR  יהיה אם כן מאוד רלוונטי כפידבק לשחרור השרירים ההדרגתי ולכניסה מלאה למצב של הרפייה

המצגת הבאה מראה עקרונות של הרפיית שרירים על פי ג'ייקובסון