מצגת זו מראה את הבסיס הפיזיולוגי והטמפרמנטלי העומד מאחורי הפרעת האישיות. בהתאם לתפיסה הפסיכופזיולוגית הבסיסית שלנו אנו רואים בצד הטמפרמנטלי – מאפיין מרכזי הקובע את האופי שיתפתח. על בסיס נטיה ביולוגית זו מתפתח גם הקשר עם דמויות משמעותיות ומכאן מתפתחת גם האישיות.