מושגי יסוד פסיכופיזיולוגיים – איך מעבירים אותם למטופל?