חלק גדול מההפרעות המטופלות בביופידבק עוסק בהפרעות סומטיות. הרצאתו של רמי שאנני עוסקת בכך