ביופידבק חרדה וציפיה

לעיתים קרובות עסוקים חוקרי הפסיכופיזיולוגיה והביופידבק בשאלה איזה גרוי יפעיל תגובות פסיכו פיזיולוגיות בולטות. כך למשל קיים דיון בשאלה איזה סוג של מבחן יגרום לעליית המוליכות החשמלית של העור. יש חוקרים המשתמשים ב מבחן  "הורדת שבע מאלף" כלומר מעין מבחן חישוב מתמטי, ויש חוקרים המעדיפים מבחן אחר כמו מבחן ה סטרופ – המכיל בתוכו סיטואציות מבלבלות המחייבות ריכוז ושליטה בתגובה.

בתוך כל הדיון הזה יתכן והחמצנו את אחד הממצאים החשובים ביותר: לעיתים יותר מחשיבות הגרוי עצמו יש חשיבות לתגובת העוררות הנוצרת בזמן הכנה לגירוי. כלומר לעיתים קרובות נמצא תגובת עוררות בולטת לפני הופעת הגרוי המלחיץ  – אלא דווקא בהתכוננות של הנבדק לקראת הגרוי. כלומר יתכן באמירה כמו: בעוד כמה דקות נציכג לפניך מבחן מתמטי – תיצור תגובת עוררות משמעותית יותר מאשר עצם בצוע המבחן.

אנו יודעים כי במידה רבה חרדה איננה התגובה לגרוי עצמו אלא למחשבה עתידית  על הדרך בה אתמודד עם גירוי.

במחקר חלוץ שנערך על חניכי קורס טייס הראנו [[Rolnick, A., Lurie, O., Patinkin, N., & Bindler, P. (1995) כי עצם ההודעה על קיום מבחן גרמה לחניכים לתגובת עוררות חזקה – אולם קבוצה שאומנה ביופידבק הראתה תגובה נמוכה וממותנת בהשוואה לקבוצה שלא אומנה.

בכלל כדאי לזכור שחרדה, היא תמיד תגובה המכוונת לעתיד מעין התכוננות מוגזמת של האורגניזים לקראת מצב סכנה עתידי.  David Barlow* כותב כי " anxiety is "a future-oriented mood state in which one is ready or prepared to attempt to cope with upcoming negative events.

כלומר טיפול ביופידבק טוב, אינו מכוון למנוע את העוררות בזמן חשיפה לגרוי או מבחן מלחיץ – אבל הוא בהחלט יכול להקטין את תהליך הדאגנות – ה worry המיותר המאפיין את ההתכוננות לעתיד.

ברמה הקונקרטית, המסקנה מהדיון הנ"ל היא שכאשר אנו עורכים פרופיל פסיכופיזיולוגי כדאי מאוד להשתמש גם בהפעלת מצב ציפייה לגרוי.

*Barlow, David H. (November 2002). "Unraveling the mysteries of anxiety and its disorders from the perspective of emotion theory"American Psychologist: 1247-63