שער הכניסה למטופלים מאפשר כמובן הרחבה של המידע הניתן לציבור הרחב, ועם זאת יש בו ייחוד שמאפיין את התפיסה הטיפולית שלנו: הטיפול מתקיים לא רק בקליניקה אלא גם מורחב לחיי היום יום של המטופל.

אחד מהקשיים המרכזים של כל שיטות ההתערבות הפסיכולוגיות הקיימות היא העובדה כי הטיפול מבוסס על פגישה שבועית בת חמישים דקות המנסה לשנות נטיות ביולוגיות, התניות התנהגותיות והרגלים רגשים שנוצרו על ידי תהליכים רפיטטיבים אינטנסיבים במהלך שנים. הסיכוי להביא לשינוי חייב להתבסס על תרגול אינטנסיבי שהמטופל עושה בעצמו מספר פעמים ביום, כל יום – ולא רק על ידי תובנות המושגות בטיפול פסיכולוגי הנערך פעם או פעמיים בשבוע.

 

יש לחפש עם כן דרכי עזר שיאפשרו לאדם בבית לתרגל באופן שיגרום למוטיבציה, לעניין והנאה.  

היכולות הטכנולוגיות של השנים האחרונות מאפשרות לנו ליצור מעין מאמנים אישים ביתיים היכולים לאפשר תרגול ביתי של טכניקות קוגניטיביות והתנהגותיות תוך כדי מתן משוב מידי על השפעת התרגול על נפשינו. מאמנים מבוססי טכנולוגיה אלו יוכלו א) לשקף לאדם את מצבו הנפשי בכל רגע נתון, ב) ללמד או טכניקות שונות לשנוי מצבו ג)לתת לו משוב מדוייק ועקבי על יכולתו לבצע את התרגול הנדרש ד) להעזר בזמן אמת במטפל אנושי שיכול לצפות מרחוק במצבו הנפשי ובתרגול המתבצע ה) לקבל סיכום מסודר של התרגולים שבוצעו והצלחתם להשפיע על מצבו של המתורגל.

שיטה זו מפורטת יותר במאמר העוסק בצורך בהרחבת הטיפול מעבר לשעת המפגש השבועית – ועל השמוש בטכנולוגיה לטובת תהליך זה

משימות טיפוליות (מעין שעורי בית) למטופלים

בהתאם לגישה הטיפולית שלנו נבנו דפי מידע ותרגול. דפים אלו מבוססים על ארבעת היסודות של הטיפול: היסוד הפיזיולוגי, הרגל ההתנהגותי היסוד הקוגניטיבי, והיסוד הבין אישי. במקום זה נמצאים תרגולים להגברת מודעות, טכניקות גופניות לרגיעה, טכניקות מחשבתיות לרגיעה, אימונים בשנוי דפוסי חשיבה, טכניקות לשיפור המיומנויות הבין אישיות ועוד.

דפים אלו מוגנים בסיסמה והם יפתחו למטופלים שלנו, או למטפלים העובדים עימנו על פי שיטה זו, בהתאם לפניה 

 

 

 

 

 

ריכוז מאמרים למטופלים